ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Netradiční výuku tělesné výchovy vyzkoušeli žáci tříd 3. A, 3. B a 5. A. Přestože hodina připomínala spíše trénink malých sportovců, jiné než obvyklé pohybové aktivity se dětem líbily. Na konci hodiny byly unavené, ale nadšené a spokojené. Jejich učitelé z těchto hodin odcházeli s novými nápady, jak zpestřit výuku v hodinách školní tělesné výchovy.

 

                                                   Marcela Vrubelová

 

zápis 2018930 Medium

Na měsíc prosinec jsme pro Vás připravili tento program: 6. 12. 2018 Mikulášské dopoledne 13. 12. 2018 Výroba svícnu a jablíček 20. 12. 2018 Vánoční zvyky a tradice Program probíhá každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod. ve školní družině. Informace na tel. čísle 581 292 028 u paní M. Horké

V měsíci září a říjen probíhala na naší škole Osecká 315 soutěž ve sběru kaštanů. Této akce se zúčastnily třídy 1.stupně a celkem nasbíraly 1693 kg. Vítězem se stala třída 4.B s výsledkem 475 kg kaštanů. 2.místo obsadila třída 2. A s výsledkem 270 kg, 3. místo 4.A s 238 kg. Kaštany si odvezl Ing. Lubomír Klement na svou farmu, kterou děti znají, z týdne pro přírodu, kdy jim připravil pěkné dopoledne. Druhou půlka byla odvezena do Obůrky pod Hůrkou, která se nachází na konci obce směr Horní Těšice. V této oboře se můžou děti seznámit s jeleny, daňky, muflony, divočáky a další zvěří. Návštěvu obory můžeme doporučit i jako rodinný výlet. Marie Horká

Halloween na ZŠ Osecká 315 První listopadový den si žáci ZŠ Osecké připomněli původně keltský svátek - dnes známý jako Halloween. Akce byla pojata jako soutěž mezi třídami, které si během několika dnů tematicky vyzdobily učebny. Pro umocnění dojmu se žáci mohli také nalíčit a obléci si strašidelný kostým. Všichni se do příprav zapojili s velkým nadšením a také hodiny angličtiny byly věnovány halloweenským tradicím. Vítězem se stala devátá třída, ovšem halloweenskou atmosféru si užila celá škola. Mgr. Tereza Schwanzerová

 

zápis 2018930 Mediumzápis 2018930 Medium

 

zápis 2018930 Medium