ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Ve čtvrtek 10. května se vydali žáci 6. tříd do lesa u Podhoří, protože po březnové vichřici byl do lesů v okolí pramene Odry z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Během lekce lesní pedagogiky stopovali zvěř, hledali trofeje, poznávali lesní flóru a naučili se určit výšku, obvod  a průměr stromů. Dozvěděli se také o práci lesníků. Za svou aktivitu obdrželi malou odměnu. Akce proběhla s finanční podporou města Lipníka nad Bečvou.

                                                            Mgr. Martina Suchánková

peklo01

 

 

peklo 02

                                                  

Žáci dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315 zažili v úterý 15. května derniéru své pohádky O Jírovi a Johance. S příběhem o lásce a nenávisti odehrávajícím se v našem malebném městečku již vystupovali v Přerově na okresní a v Olomouci na krajské přehlídce dramatických souborů Poděs.

Tentokrát hráli v lipenském kulturním domě Echo, kde si pozvali na dopolední představení žáky mateřských a základních škol. Odpolední vystoupení bylo určené pro rodiče a širokou veřejnost.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem mladým hercům za skvělé výkony, autorce pohádky Markétě Dujsíkové za napsání scénáře, Michalu Novákovi za pořízení krásných fotek a videozáznamu, firmě Noe s. r. o. za ušití kostýmů, paní Květě Kohoutkové za zapůjčení krojů, pracovníkům KD Echo, zejména paní Martě Bakešové, za osvětlení představení, firmě Teplo a. s., městu Lipníku nad Bečvou a ZŠ Osecká 315 za finanční podporu a všem kolegům za pomoc při realizaci vystoupení.

Chtěli bychom Vás pozvat ještě na další představení dramatického kroužku, tentokrát na pohádku Zlatovláska, které se bude konat v ZUŠ Antonína Dvořáka ve čtvrtek 14. června 2018. Těšíme se na Vás!

                                                                   Mgr. Eva Mikešková

stažený soubor Medium

Jak jsme vás již informovali, naši osmáci se přihlásili do soutěže CO2 liga, v rámci které plní různé úkoly vztahující se k měnícímu se klimatu a našemu městu. V pátém a posledním kole soutěže dostali za úkol vymyslet a realizovat taková opatření, která by našemu městu prospěla v boji se suchem či povodněmi.

Rozhodli jsme se vysadit alespoň jeden strom v blízkosti Bečvy, který by přispěl k snížení vysoké vody a zároveň by se jednalo i o opatření pro zmírnění sucha.

Oslovili jsme paní Ing. Pospíšilovou z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou. Ta nám vyšla ochotně vstříc. Společně jsme vybrali strom, který zasadíme a paní inženýrka nám zajistila jeho dodání.

Zvolili jsme lípu srdčitou, která je jednak symbolem města Lipníka a také je typická pro lužní lesy, takže se u řek přirozeně vyskytuje. Kontaktovali jsme také pana Zobaníka z Technických služeb, který nám pomohl vybrat vhodné místo pro naši lípu.

Zasadili jsme ji 15. května a opatřili cedulkou. Při sázení jsme se pěkně zapotili a tak nám ani nevadilo, když se rozpršelo. Alespoň nám to lípu hned zalilo. Doufáme, že se jí bude dobře dařit.

Chtěli bychom také poděkovat panu starostovi Ing. Přikrylovi, paní místostarostce Daně Navrátilové a paní senátorce RNDr. Seitlové, kteří nás vlídně přijali na radnici, vyslechli si trpělivě prezentaci naší celoroční aktivity v soutěži a poskytli nám cenné rady.

Děkujeme. Team Oxidanti, 8. třída, ZŠ Osecká 315, Lipník and Bečvou.

web setkání na radnici Medium

 web setkání s paní senátorkou Medium

 web výsadba lípy 3 Medium

Dne 16. 5. 2018 proběhl 21. ročník pěvecké soutěže žáků 1. stupně Skřivánek.

V první kategorii zazpívaly děti prvních a druhých ročníků a ve druhé kategorii žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Určené téma byla lidová a libovolná píseň.

Do soutěže se zapojily Základní školy Osecká 315, Hranická, Osecká 301 z Lipníka nad Bečvou a Základní škola z Týna nad Bečvou.

Titul Skřivánka s nejkrásnějším hláskem získala v mladší kategorii Magdaléna Zemanová ze ZŠ Hranická, na druhém místě se umístila Tina Řezáčová ze ZŠ Osecká 315 a třetí místo obsadila Kristýna Linhartová ze ZŠ Osecká 315 .Ve starší kategorii vyhrála první místo Běla Zenáhlová ze ZŠ Hranická, druhé místo získala Marie Plachká ze ZŠ Osecká 315 a na třetím místě se umístila Tereza Hostášková ze ZŠ Osecká 315.      

Za finančního přispění ve formě grantu Města Lipníka nad Bečvou obdrželi soutěžící hodnotné ceny a diplomy. Vítězům a všem účastníkům děkujeme a srdečně blahopřejeme !

                                                              Mgr. Alice Hradilová

Dne 11. 5. 2018 se uskutečnil 10. ročník turnaje pořádaný pro žáky lipenských a okolních škol. Jako tradičně se první na palubovce představili nejmladší žáci a žákyně v kategorii 1. - 5. třídy a i přes nízký věk hráčů byly k vidění podařené akce i góly. Vítězství nakonec získali naši borci ZŠ Osecká 315. Souboje ve střední kategorii byly velmi vyrovnané, rozhodovalo se na nájezdy. Vyhrála ZŠ Hranická . Vítězství v nejstarší kategorii se stalo kořistí Gymnázia.

Děkujeme všem zúčastněným sportovcům i organizátorům za další úspěšný ročník turnaje, fair-play hru a těšíme se příští rok na viděnou.

Sportu zdar a florbalu zvlášť.

1.-5. třída

1. ZŠ Osecká 315

2.ZŠ Hranická A.

3.ZŠ Loučka

4.ZŠ Hranická B

6.-7. třída

1.ZŠ Hranická

2. ZŠ Osecká 315

3.Gymnázium

4.ZŠ Osecká 301

8.-9. třída

1. Gymnázium

2. ZŠ Osecká 315 A

3. ZŠ Osecká 315 B

4. ZŠ Hranická

Tento turnaj byl podpořen grantem města Lipník nad Bečvou.

                                                 Schmidtová Lenka

Datum: 10.5.2018

Místo: Stadion Přerov

Pořadatel: AŠSK,MŠMT, Český rozhlas, SK Hranice, SVČ ATLAS A BIOS,

Gymnázium J. Škody

Soutěže v atletice se naši mladší žáci zúčastnili atletického závodu Poháru rozhlasu. V tvrdé konkurenci dalších 9 škol z okresu Přerov jsme se součtem bodů ve všech disciplinách umístili na krásném 3. místě. Největší úspěch měli naši skokani do výšky: Zdeněk Zbruž tuto disciplinu vyhrál a pokořil výšku 152 cm, Jakub Holaj byl 3. a Patrik Vybíral 4. Celkově se závodníkům discipliny podařily.

                                   Lenka Schmidtová