ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V pondělí 3. září 2018 jsme v naší škole přivítali 42 prvňáčků, kteří se už jistě nemohli dočkat, až poprvé usednou do školních lavic v krásně připravených prvních třídách.

Před školou je přivítal školní maskot SOVA a dostali šerpu „Jsem prvňáček“.

Tento první školní den byl slavnostně zahájen v tělocvičně, kde prvňáčky přivítal pan starosta Miloslav Přikryl, nový pan ředitel Lukáš Rejzek a žáci 4. třídy, kteří si pod vedením paní učitelky Jany Horalíkové připravili milé představení. Poté se již prvňáčci odebrali do svých nových tříd, kde je přivítala paní učitelka a seznámili se s novými spolužáky.

Přejeme našim prvňáčkům mnoho úspěchů, hodně sil, aby je škola bavila a byla pro ně místem, kde naleznou spoustu nových přátel a naučí se mnoho důležitých věcí.

Hodně štěstí do nového začátku!

Alena Lukačovičová

Collage Fotor Medium

V době prázdnin od 15. 7. do 20. 7. 2018 prožily naše děti ze Základní školy Osecká 315 týden plný rozličných aktivit v Litovelském Pomoraví. Během tvoření si vlastnoručně vyrobily melounové poháry, z nichž celý týden popíjely a pilně tak dodržovaly pitný režim. Zvládly si zhotovit dokonce i originální lapače snů pro lepší spaní. Poznávaly krásy tamější přírody, učily se poznávat rostliny, které zde rostou, a z těchto si vytvořily vlastní herbář. Bezpochyby největším zážitkem byla pro všechny jízda na koních, a to jednak v přírodě, ale i ve vnitřní jízdárně. Moc pěkný byl i výlet do Domu přírody a Rajské zahrady, kterážto je rovněž nazývána zahradou všech smyslů, syslů i nesmyslů, a v níž je možno vidět rozličné rostliny a živočichy z celého Litovelského Pomoraví v prostředí bylinné kláštěrní zahrady a venkovského dvorku. Už se těšíme naviděnou zase příští rok! Marie Horká a Pavla Koláčková