ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

V naší školní jídelně máte možnost hradit stravné těmito způsoby:

- INKASEM ZE SPOROŽIROVÉHO ÚČTU 
Platba je realizována vždy 15-tého v měsíci zpětně za uplynulý měsíc přesně podle počtu odebraných obědů (první srážka je provedena 15. října a poslední 15. července). 
Po přihlášení v září je dítě automaticky přihlášeno na celý školní rok.

- TRVALÝM PŘÍKAZEM Z VAŠEHO ÚČTU
Platba je realizována převedením pravidelné částky (400,- Kč 7 - 10 let, 450,- Kč 11 - 15 let, 500,- Kč 15+ a středoškoláci) z vašeho účtu.  Přeplatky se vrací dvakrát do roka na váš účet nebo jsou vypláceny hotově v kanceláři ŠJ. 
Dítě je automaticky přihlášeno na celý školní rok. Při ukončení stravování jsou strávnící/ rodiče strávníků/ povinni oznámit tento stav osobně v kanceláři ŠJ.

- V HOTOVOSTI
Dítě si musí  v kanceláři ŠJ na konci starého měsíce zaplatit stravu na nový měsíc (koncem září na říjen apod.).

Na dobu nepřítomnosti je nutné vždy si obědy předem odhlásit – tel. 581 292 029 nebo 581 292 030

Každý strávník musí mít zakoupenou kreditní kartu /42 Kč/, bez které si  oběd nemůže vyzvednout. Tato karta mu slouží po celou dobu školní docházky, v případě zničení či ztráty si lze zakoupit novou. 

Informace o stravování, přihlašování a odhlašování obědů : 
tel. 581 292 029     p. Nohejlová Světlana         p. Novosadová Věra.

Doba výdeje -                             Po-Pá  11.10 - 14.10 hod.

Provozní doba pokladny -           Po, Út, Čt, Pá    7.30 - 13.45 hod.

                                                          St               10.30 - 15.00 hod.