ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny a školního klubu. Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělena do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

Přijetí dětí do ŠK a ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze ŠK a ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení.
Měsíční poplatek za ŠK a ŠD činí 110 Kč za měsíc. Poplatek je nutno uhradit vždy do 20. dne v měsíci. Úhradu lze provést hotově nebo převodem na účet školy (jednorázově  nejméně 330 Kč).

Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD a ŠK průběžně po celý školní rok.

 

INFORMACE O NÁPLNI KROUŽKŮ

 

zápis 2018930 Medium

INFORMACE O NÁPLNI KROUŽKŮ

 

Dokumenty ke stažení