ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

 

Projekt je zaměřený na první pomoc a bezpečnost práce. Jeho cílem je zlepšit životní styl všech účastníků projektu a vytvořit bezpečnější a zdravější prostředí ve škole i mimo ni. V praxi to znamená: procvičovat zásady první pomoci, uvědomovat si možnost zranění spjatá s různými místy či profesemi a naučit se v případě takových zranění poskytnout první pomoc. Zlepšit životní styl - zvýšit prevenci nehod ve škole/práci a mimo ni. Výstupem celého projektu bude příručka “European First Aid Manual” (Evropský manuál první pomoci).


Školy, které jsou zapojeny do projektu Comenius:

  • Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar (Zdravotnická škola) , Zadar, Chorvatsko
  • İskenderun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Technická střední škola) , Iskenderun, Turecko
  • Staatlich regionales Förderzentrum “Erich Kästner” , Altenburg, Německo
  • Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy (Speciální škola - na způsob naší "zvláštní školy" pro děti s postižením či specifickými potřebami), Starogard Gdanski, Polsko
  • Sint-Jozefinstituut, ( technická střední škola ) , Antverpy, Belgie - KOORDINÁTORSKÁ ŠKOLA

P1040853 Large                                             LOGO Comenius

 

Jak pracuje Dr. EUOz?

 

Ač se druhý květnový týden nesl především v duchu silných poryvů větru, prudkého deště  a řeky hrozily svým vylitím, nic z toho nemohlo zkazit náladu žákům a učitelům Základní školy Osecká 315. V těchto nevlídných dnech (14.- 16. 5.2014) totiž hostili účastníky setkání projektu Comenius „Práce s dr.EUOz“. Do školy zavítali studenti a učitelé z partnerských škol z Polska, Německa, Belgie, Chorvatska a Turecka, aby se společně věnovali jak přípravě pololetní zprávy o práce projektu, tak aktivitám spojeným přímo s tématem spolupráce, kterým je první pomoc a zdravý životní styl. Ve škole proběhla řada workshopů, jejichž vedení se ujali studenti Zdravotnické školy z chorvatského Zadaru. Studenti všech zúčastněných škol se tak dozvěděli, jak se postarat o člověka stiženého různými typy poranění a také jak správně pečovat o své zdraví.
Zástupcům škol se dostalo přijetí u starosty města, pana ing. Miloslava Přikryla, který se zajímal o mezinárodní spolupráci a její konkrétní výsledky.
Volný čas, byť značně ovlivněný nepříznivým počasím, trávili hosté spolu s našimi učiteli a žáky především poznáváním krás Lipníku a jeho okolí. Hosté byli nadšeni vzhledem našeho města, obrovský obdiv si získal zámecký park se stromem „Opičákem“ a střešní zahradou a slovy chvály se nešetřilo ani na adresu kovářských prací, které zdobí Lipník na téměř každém kroku.
Rovněž výlety do nedalekého okolí – návštěva Teplic nad Bečvou a jeskyní a prohlídka  Olomouce – se setkaly s nadšením a především studenti uvítali večerní turnaj v bowlingu.
Po třech dnech, které utekly jako voda, nastal čas loučení. Všichni zúčastnění si odnesli spoustu vzpomínek a krásných zážitků, ale také plánů do dalšího roku spolupráce. Ta bude pokračovat setkáním v polském Starogardu Gdańském již v říjnu.

                                                                                              Regina Lutková

Mezinárodní projekt Comenius – mobility žáků

Ve školním roce 2014/2015 budou v rámci projektu Comenius „Working with dr.EUOz“ (téma projektu: první pomoc a zdravý životní styl) realizovány tři výjezdy žáků, a to:

Říjen 2014 – Polsko, Starogard Gdanski

Prosinec 2014 – Německo, Altenburg

Květen 2015 – Chorvatsko, Zadar

-          Bude se účastnit cca 5 – 6 žáků v průběhu jednoho výjezdu do zahraničí

Kritéria pro výběr žáků:

-          žák 6. – 9. ročníku

-          žák se aktivně zapojoval a/nebo zapojuje do práce na projektu (např. příprava setkání v Lipníku v květnu 2014, práce na dalších stanovených úkolech projektu, apod. )

-          dobré chování – žák nikdy hrubě neporušil ŠŘ

-          dobrá znalost anglického/německého jazyka v kombinaci s komunikační schopností

-          schopnost rodiny žáka finančně se spolupodílet na mobilitě – cca 1000.- až 1500,- Kč – jde o příspěvek na cestu a ubytování (valná část je hrazena školou z financí projektu( žáci si v rámci mobility budou hradit sami výdaje za stravu

-          žáci jsou navrhováni třídními učiteli , konečný výběr žáků, kteří se budou mobilit účastnit,náleží plně do kompetence výběrové komise v čele s ředitelem školy

-          rodiče vybraných žáků budou včas kontaktováni a dostanou veškeré potřebné informace

 

                                                                     Regina Lutková

Comenius „Working with dr.EUOz“ – návrhy třídních učitelů na mobility žáků:

 

7. A –  tř. uč. Helena Hlavičková – návrh: Barbora Chlápková, Roman Caletka

7. B – tř. uč. Regina Lutková – návrh: Kryštof Šulák, Veronika Máčková, Jan Stoklásek

8. ročník – tř. uč. Ivo Mádr – návrh: Johana Šromotová, Nikola Kališová, Lukáš Ježek, Tereza Musilová, Petr Post

9. ročník – tř. uč. Martina Suchánková  - návrh: Kateřina Šromotová, Kristýna Ohlídalová, Veronika Bonková, Kateřina Kotlárová, Adéla Frydrýšková, Adéla Lívová, Barbora Máčková, Tereza Zámorská

Žáci byli navrženi dle zadaných kritérií a jejich výběr na mobilitu do Polska (Starogard Gdanski – říjen 2014)  proběhne dne 15. 9. 2014.

 

Výběr žáků – mobilita Comenius Polsko 2014

15.září 2014

Komise: Lutková R. – koordinátor projektu

                Koláčková D. – výchovný poradce školy

                Stehlíková Z.  – zástupce ředitele školy

1. R. Lutková předložila návrh žáků podaných prostřednictvím třídních učitelů za jednotlivé třídy (6.-9. ročník) – viz. příloha 1

2. Z daných návrhů se komise shodla na výběru těchto žáků:

7. A Chlápková Barbora, Caletka Roman

7.B  Máčková Veronika, Kryštof Šulák

8.roč. Šromotová Johana, Kališová Nikola

9.roč. Šromotová Kateřina, Ohlídalová Kristýna, Frydrýšková Adéla, Lívová Adéla, Bonková Veronika, Kotlárová Kateřina

3. Náhradníci:

7.B Stoklásek Jan

9.roč. Máčková Barbora

4. Rodiče žáků budou do středy 17.9.2014 písemně informováni o podmínkách účasti dětí na mobilitě. Zajistí R. Lutková

 

Comenius : Working with dr.EUOz – Polsko

 

Ve dnech 14.- 17. října 2014 se uskutečnilo v polském městě Starogard Gdanski setkání partnerských škol – jejich pedagogů, žáků a studentů z České republiky, Polska, Turecka, Německa a Chorvatska. Vše probíhalo v přátelském, vstřícném a aktivním ovzduší. Zúčastnění se seznámili se zaměstnanci a studenty hostitelské školy, s jejím vybavením, odbornými učebnami a způsobem výuky. Čas strávený ve školních prostorách byl účelně využit plněním různých úkolů, tvořivou činností a dalšími aktivitami. Na poznávací procházce všichni zhlédli vzácné památky, historické stavby a okolní přírodu. Tento krátký, ale velmi zajímavý a přínosný pobyt ve všech zanechal krásné dojmy a vzpomínky. 

                                          Vlasta Kadaňková

comenius Large DSCF1746 Large DSCF1757 Large DSCF1763 Large DSCF1767 Large DSCF1787 Large DSCF1790 Large DSCF1804 Large DSCF1807 Large DSCF1808 Large DSCN7363 Large DSCF1811 Large DSCN7428 Large DSCN7430 Large DSCF1774 Large DSCF1801 Large

 

Comenius : Working with dr.EUOz – Německo

 

Projekt Comenius „Working with Dr.EUOz“, do kterého je naše škola ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou zapojena, pokračuje zdárně už druhým rokem.

V pořadí čtvrté projektové setkání proběhlo ve dnech  9.-12.12.2014 v německém městě Altenburg (Sasko). Zástupci škol z Turecka, Belgie, České republiky, Chorvatska, Polska a německé hostitelské školy spolu strávili nezapomenutelné dny podkreslené předvánoční atmosférou. Naši školu reprezentovalo kromě tří učitelek také pět žáků 7. a 8. ročníku.
V průběhu čtyř dnů se účastníci věnovali především tématu projektu, kterým je první pomoc a zdravý životní styl. Studenti a učitelé absolvovali workshopy zaměřené na zubní hygienu a první pomoc ve vodě, navštívili stanici záchranné služby, kde jim byla odborným personálem předvedeno vedení první pomoci v sanitním voze. Součástí programu byla i exkurze v Muzeu hygieny v Drážďanech.
Kromě přímé práce na projektu jsme měli úžasnou možnost projít se nejstaršími vánočními trhy v Německu – Striezelmarkt v Drážďanech. Pohádkově vyzdobené stánky s tradičním místním vánočním sortimentem jako jsou například sváteční štoly, dřevěné ozdoby a svícny, které byly rovněž k vidění za téměř každým oknem německých domácností, nás velmi zaujaly. Kromě nákupů se hravější jedinci mohli svézt i na kolotočích, vyzkoušet si pečení vánočního cukroví, nebo si vlastnoručně dekorovat ozdoby z dřevěných překližek.
Součástí setkání bylo také zhodnocení dosavadní práce projektu a stanovení úkolů pro příští měsíce.

Jen neradi jsme opouštěli pohostinnou atmosféru předvánočního Německa a již nyní se těšíme na další setkání – tentokrát v tureckém městě Iskenderun.

                                                                                        Regina Lutková

SAM 2090 Large SAM 2062 Large SAM 2141 Large SAM 2156 Large SAM 2191 Large PC090641 Large PC110700 Large

 Comenius : Working with dr.EUOz – Chorvatsko - Zadar

 

Jako by to bylo včera - před dvěma lety jsme zahájili mezinárodní multilaterální spolupráci na projektu Comenius s názvem „Working with DR.EUOz“. Spolu s partnerskými školami z Belgie, Chorvatska, Turecka, Polska a Německa jsme se po dobu trvání projektu zabývali tématy zdravého životního stylu a první pomoci. Postupně se každá škola stala hostitelem mezinárodních setkání zástupců všech škol. Na těchto setkáních se hovořilo, plánovalo a především pracovalo na zadaných úkolech projektu, kromě toho však měli hosté možnost poznat kulturu, zvyky a běžný život v jednotlivých zemích.

Poslední, závěrečné schůzka se konala v chorvatském městě Zadar, a to v týdnu od 4. do 8. května 2015. Reprezentovat naši školu vyrazilo osm učitelů a sedm žáků. Během pěti dní strávených na pobřeží Jaderského moře proběhla přehlídka všech prací v projektu uskutečněných. Ve výstavním sále na náměstí Romano Forum se projekt pochlubil expozicí her, brožur a kvízů s projektovými tématy, které během dvou let postupně všechny školy společně vytvořily. Zároveň proběhly názorné ukázky první pomoci při poraněních rukou, nohou či hlavy. Díky maskérkám z hostitelské školy vypadala všechna „ošetřovaná“ zranění na první pohled k nerozeznání od opravdových. Studentky ze zdravotní školy v Zadaru měly před výstavním sálem stánky, ve kterých zdarma kolemjdoucím zájemcům měřily krevní tlak a cukr. Každá škola na své výstavce také prezentovala zajímavosti ze své země, regionu a města.

Čas v Chorvatsku jsme kromě práce trávili také poznáváním. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce historické části Zadaru s průvodcem, další den exkurzím v různých školách města. Na předposlední den pro nás hostitelé připravili program, který se setkal v velkým nadšením – celodenní plavbu lodí kolem Kornatských ostrovů. Téměř stovka všech účastníků byla unesena krásou ostrovů, a když jsme na jednom z nich (Dugi Otok) vystoupili a strávili dvě hodiny u jezera Mir, nadšení se ještě znásobilo. Někteří se v jezeře vykoupali, jiní si vyšli procházkou na útesy Grpaščak.

Dojmy ze setkání však byly i smutné. Bylo nám líto, že projekt končí, protože mnozí z nás  během dvou let navázali přátelské osobní kontakty a vazby. Loučili jsme se se slibem, že zůstaneme i nadále v kontaktu a možná se při nějaké další spolupráci na mezinárodním projektu opět setkáme. 

                                                                                         Regina Lutková

IMG 20150504 130410 Large IMG 20150505 092715 Large IMG 20150506 103228 Large IMG 20150507 092036 Large IMG 20150508 113037 Large

 

 

 Výstup 1:   Healthy Lifestyle Quiz

IMG 20150811 110811 1 Large IMG 20150811 110835 Large IMG 20150811 110847 Large IMG 20150811 110855 Large IMG 20150811 110903 Large

 

 

 

 

 Výstup 2:   Memory Game

IMG 20150811 111619 Large IMG 20150811 111817 Large IMG 20150811 111836 Large IMG 20150811 111850 Large IMG 20150811 112007 Large IMG 20150811 112039 Large IMG 20150811 112058 Large IMG 20150811 112114 Large

 

 

 

 Výstup 3:   First Aid Manual

IMG 20150811 110929 Large  IMG 20150811 110935 Large IMG 20150811 110943 Large IMG 20150811 111023 Large IMG 20150811 111042 Large IMG 20150811 111055 Large IMG 20150811 111203 Large

 

zde naleznete odkaz na minulé projekty realizované naší školou:

HelpPlanet    Roots and wings