ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

ROPVybudování gymnastického centra Osecká – možnost volnočasového vyžití obyvatel

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. realizuje projekt spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.Již v únoru letošního roku začaly stavební úpravy tělocvičny na II. stupni základní školy, kde bude nová podlaha se sportovní-elastickou prefabrikovanou pryžovou podložkou, nová dřevěná okna, nové omítky, elektroinstalace, obklady stěn a stropu, zároveň vznikne zázemí (šatny se sprchami).  Bude zajištěna bezbariérovost gymnastického centra pomocí šikmé pojízdné schodištní plošiny. Součástí projektu je i pořízení a zabudování vestavěných skříněk s lavicemi, tělovýchovného nářadí a vybavení (ozvučení tělocvičny a montáž dataprojektoru s plátnem). Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá v červnu 2011 a následně se budou moci žáci školy i další zájemci o volnočasové aktivity těšit na nabídku pohybových kurzů a cvičení.

www.rr-strednimorava.czwww.europa.eu.

Pronájem gymnastického centra ZŠ Osecká

Zájemci mohou využívat nové gymnastické centrum v ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, denně od 8.00 do 21.00 hodin.

 

Mohou se  kontaktovat v kanceláři ředitele školy nebo na telefonním čísle:  

581 292 021

 

Kontaktní osoba : paní Petra Sehnalová

Hodina pronájmu : 190,- Kč

telocvicna01telocvicna02telocvicna03

 

Uložit