ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Ve školním roce 2017/2018 pokračuje na naší škole již čtrnáctým rokem projekt Adopce na dálku. Ten je součástí rozvojových programů Arcidiecézní charity Praha, které umožňují měnit a zlepšovat podmínky života dětí v „zemích třetího světa.“ Díky příspěvkům žáků, učitelů, rodičů a přátel školy byla na konto Arcidiecézní charity zaslána částka 3930 Kč. Tento příspěvek byl využit na financování školního vzdělávání (školné, školní pomůcky, školní uniformu), mimoškolní aktivity a zdravotní péčinašeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Prabhuovi je letos 22 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již čtvrtým rokem studuje polytechnickou školu. Jeho snem je stát se policistou. Všem je moc vděčen za pomoc. Spolu s vánočním přáním nám zaslal i svou fotografii.

                                                                                                                                  Mgr. Monika Tvrdá

Prahbu Medium

I ve školním roce 2016-17 pokračuje na naší škole projekt adopce na dálku. Díky příspěvku žáků, učitelů, rodičů a přátel školy byla zaslána částka 4700 Kč, která bude využita na financování školního vzdělávání našeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Prabhuovi je letos 21 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již třetím rokem studuje polytechnickou školu. Velmi si naší pomoci váží a oceňuje ji.

                                                            Mgr. Monika Tvrdá

 

Ve školním roce 2015/2016 na naší škole pokračuje projekt Adopce na dálku.Ten je součástí rozvojových programů Arcidiecézní charity Praha, které umožňují měnit a zlepšovat podmínky života dětí v „zemích třetího světa.“

Naším „adoptivním synem“ je již 12 let indický chlapec Bhovi Prabhu z oblasti Bangalore.  Díky našim příspěvkům je mu umožněno chodit do školy, mít financovány náklady na vzdělání (školné, školní pomůcky, školní uniformu), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Prabhuovi je letos 20 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již druhým rokem studuje polytechnickou školu. Velmi si naší pomoci váží a oceňuje ji.

Pomoc je realizována pravidelnou roční platbou, na níž se podílejí především žáci a učitelé naší školy, ale i lidé z řad široké veřejnosti, především rodiče a přátelé školy. Vybraná částka je poté zaslána na konto Arcidiecézní charity, která zajišťuje efektivní využití prostředků.

Program Adopce na dálku umožňuje také prostřednictvím korespondence s příjemci pomoci jedinečnou společenskou výměnu mezi dvěma odlišnými světy, a tím umožňuje žákům uvědomit si historické i kulturní rozdíly.

                                                                                           Jitka Fraisová

adopce 04 001 adopce 01 001 adopce 02 001 adopce 03 001

 

Poděkování za příspěvek pro indického chlapce

V prvním prosincovém týdnu byla na konto Arcidiecézní charity Praha, která zaštiťuje projekt

Adopce na dálku, zaslána částka 4900 Kč. Částka, na jejímž výběru se podíleli žáci, učitelé, rodiče i přátelé školy, bude využita na financování školního vzdělávání našeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Všem,  kteří příspěli, velmi děkujeme.

                                                                                   Jitka Fraisová

 

Vánoční pozdrav z daleké Indie

(překlad dopisu)

Drazí adoptivní rodiče,

Váš adoptivní syn Prabhu Vám zasílá přání a  pozdravy. Mně  i mé rodině se vede dobře, doufám, že i Vám se vede dobře.

Nejprve mi dovolte, abych Vám i Vaší rodině popřál veselé Vánoce a sťastný nový rok 2016. Doufám, že Vám Bůh požehná štěstí a pevné zdraví.

Jsem vděčný za pomoc od  Centra sociální pomoci v Anugraha  (Organizace v Indii zaštiťující projekt adopce). V oblasti, kde žiji, mnoho studentů včetně mě získává příspěvky od tohoto centra pomoci, díky nimž jsou hrazeny veškeré náklady na studium, tj. školné, učebnice,obuv, jízdné na autobus a další školní pomůcky.Také se účastním dalších aktivit organizovaných Centrem,např. seminářů, letního  kempu, sportovních akcí, vánoční oslavy atd. Všech těchto akcí se mohu účastnit pouze díky Vaší pomoci a jenom díky této pomoci je mi umožněno pokračovat ve studiu. Moc Vám za tuto pomoc děkuji.

Během tohoto akademického roku jsem se zúčastnil celonárodní kampaně, kterou organizuje indická vláda a je zaměřena na čistotu ulic a veřejných prostranství .Velmi užitečná pro mě byla i účast na semináři „Vzdělání a morální hodnoty“.

Nyní se připravujeme na velkou vánoční oslavu v Centru sociální pomoci. Její součástí bude kulturní show s tancem, zpěvem i předáváním dárků.

Jménem celé naší rodiny a přátel Vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.Modlím se za Vás každý den a prosím , abyste se i Vy modlili za mě.

Váš milující Prabhu 

Adopce 11 2015 Adopce 11 2015 4

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit