Protože někteří naši spolužáci začali chodit  do skauta, zajímalo nás, co se v takovém skautském oddíle děje. Kluci pro nás připravili ve spolupráci se svým vedoucím Danem Machačem setkání plné her, vyprávění o skautských oddílech, o získávání bobříků a o zajímavých akcích, které pořádají pro své členy. V soutěži o lístečky jsme běhali jako "o život" a výsledek soutěže mezi kluky a holkami dopadl téměř nerozhodně. Pak jsme se ocitli v pravěku a stali se z nás lovci mamutů. Každý z nás si mohl vyzkoušet ulovit "mamuta" pomocí luku a šípů. Návštěvu jsme si zpříjemnili zapálením ohně a opékáním špekáčků. Na závěr jsme dostali malý dárek v podobě samolepky se znakem skautského oddílu a sladkou odměnu.
Dík za pěkný zážitek!

                                                        Žáci 5. třídy

 

skauti