ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Protože někteří naši spolužáci začali chodit  do skauta, zajímalo nás, co se v takovém skautském oddíle děje. Kluci pro nás připravili ve spolupráci se svým vedoucím Danem Machačem setkání plné her, vyprávění o skautských oddílech, o získávání bobříků a o zajímavých akcích, které pořádají pro své členy. V soutěži o lístečky jsme běhali jako "o život" a výsledek soutěže mezi kluky a holkami dopadl téměř nerozhodně. Pak jsme se ocitli v pravěku a stali se z nás lovci mamutů. Každý z nás si mohl vyzkoušet ulovit "mamuta" pomocí luku a šípů. Návštěvu jsme si zpříjemnili zapálením ohně a opékáním špekáčků. Na závěr jsme dostali malý dárek v podobě samolepky se znakem skautského oddílu a sladkou odměnu.
Dík za pěkný zážitek!

                                                        Žáci 5. třídy

 

skauti