Olympiáda v českém jazyce

školní kolo – šk. rok 2013/14
1. místo              Honziková Julie                 9. B            28 bodů
2. místo              Škvařilová Petra                9. B            22 bodů
3. místo              Bonková Veronika             8. B            21 bodů

 

4. místo Ohlídalová 8.A 20
5. místo Máčková 8.B 19
6.-7. Tylichová 9.A 17
  Mravec 9.B 17
8. místo Nytrová 9.B 16
9. místo Venclová 9.B 14
10.- 11. Navrátilová 9.A 13
  Damková 9.A 13
12.-13. Šromotová 8.A 12
  Kotlárová 8.B 12
14. místo Lívová 8.A 11

 

 Olympiáda v českém jazyce se konala 5. prosince, maximum bylo 31 bodů.

 Do okresního kola postupují  první dva  úspěšní  řešitelé.

                                   Blahopřejeme.